System accounting.plgrid.pl jest niedostępny

Przepraszamy za niedogodności związane z niedostępnoscią systemu.

W raportach rozliczeniowych dla grantów PLGrid pole dotyczące poziomu wykorzystania grantu prosimy zostawiać puste bądź opatrzyć komentarzem "brak danych".

W przypadku innych spraw prosimy o kontakt na adres mailowy (operator@plgrid.pl) lub poprzez Helpdesk

— Zespół PLGrid


The accounting.plgrid.pl is currently unavailable

We apologize for the inconvenience this may cause.

In the reports for PLGrid grants, please leave the field regarding the level of use of the grant blank or provide the comment "no data".

In others matters please contact us at email address (operator@plgrid.pl) or via Helpdesk

— PLGrid Team